Transitie van VDL Nedcar: naar brede partner in duurzame mobiliteit

Bij VDL Nedcar in Born wordt hard gewerkt aan de transitie van onafhankelijk autoproducent naar een brede partner in duurzame mobiliteit. Deze transitie moet ervoor zorgen om zoveel mogelijk werkgelegenheid in Born te kunnen behouden, ook na de contractperiode met BMW. Hoewel VDL Nedcar nog niet heeft kunnen zorgen voor een vlekkeloze aansluiting van nieuwe activiteiten op het einde van de BMW-contractperiode, is er vertrouwen in de toekomst van VDL Nedcar.

De transitie van VDL Nedcar is gebaseerd op drie pijlers: VCM (Vehicle Contract Manufacturing), MIC (Mobility Innovation Centre) en VGA (VDL Groei Allocatie).

Pijler 1: Vehicle Contract Manufacturing (VCM)

VDL Nedcar is met diverse partijen in gesprek om voor hen auto’s te gaan produceren in Born. De belangstelling is in een aantal gevallen concreet. Er is vertrouwen dat er vermoedelijk op korte termijn een samenwerking of contract kan worden ondertekend voor de bouw van auto’s. Dit kan een compleet voertuig zijn, of het afmonteren van een gedeeltelijk opgebouwde auto of carrosserie. De te verwachten productiestart is afhankelijk van de propositie. Het gezamenlijk optrekken met deze opdrachtgever(s) over de inrichting van de productie zou dan spoedig kunnen aanvangen.

Pijler 2: Mobility Innovation Centre (MIC)

In het Mobility Innovation Centre (MIC) worden diverse duurzame mobiliteitsoplossingen ondergebracht. Naast de assemblage voor e-mobiliteit ontplooit het MIC samen met partners activiteiten die aansluiten bij de brede mobiliteitsstrategie van VDL Groep: design, elektrificatie, connectiviteit, autonoom rijden en systemen.

Altran

VDL Groep heeft per 1 mei 2023 Altran Automotive overgenomen. De ruim 90 medewerkers blijven werkzaam op de Automotive Campus in Helmond. De activiteiten zullen worden geïntegreerd in VDL Enabling Transport Solutions, dat zich voor partners en andere VDL-bedrijven richt op het onderzoeken, ontwikkelen, bouwen van prototypen en testen van nieuwe mogelijkheden en mobiliteitsconcepten.

Altran houdt zich onder meer bezig met het testen van voertuigen en voertuigcomponenten, software-engineering, prototyping van speciale voertuigen en speciaal voertuigconceptontwerp. Daarnaast beschikt het bedrijf over een eigen werkplaats met testfaciliteit en over kennis en kunde op het gebied van engineering en projecten met name gericht op de automotive-industrie. Bijzonder is dat Altran Automotive de rechtsopvolger is van de ontwikkelafdeling van NedCar.

Met deze overname worden de engineeringscapaciteiten verder uitgebreid, waarmee een belangrijke bijdrage kan worden geleverd aan de mobiliteitsstrategie van VDL Groep. Daarnaast bestaat het plan om de kennis en kunde van de nieuwe medewerkers in Helmond, evenals de testfaciliteit, in te zetten voor toekomstige mobiliteitsconcepten die tevens aansluiten bij de transitie die in Born gemaakt wordt, om ook daarmee de werkgelegenheid bij VDL Nedcar verder te kunnen ondersteunen.

Batterij-assemblagelijn

De demolijn om batterijen te assembleren, is in gebruik. De totale bebouwde oppervlakte van deze lijn bedraagt 2.000 m2. De capaciteit bedraagt ongeveer 40.000 batterijpacks per jaar. VDL Nedcar is in gesprek met auto- en bussenbouwers om hun batterijen in Born te laten assembleren. Deze (mogelijke) klanten hebben er belang bij dat de assemblage van batterijen plaatsvindt in de directe omgeving van de assemblage van voertuigen. De batterij-assemblagelijn moet een bijdrage gaan leveren aan het ontwikkelen van een batterij-ecosysteem in Nederland waarmee versneld de transitie naar klimaat neutrale mobiliteit kan worden vormgegeven. Daarmee wordt verwacht nieuwe banen te creëren.

Remschijven coaten

De Europese Commissie, het dagelijks bestuur van de Europese Unie, heeft aangekondigd dat de uitstoot van remmen in Europa in 2025 valt onder de EURO7-norm. Remmen zijn een grote veroorzaker van fijnstofuitstoot. Er is een aantal oplossingen beschikbaar om de fijnstofuitstoot van remmen te verminderen. Een effectieve manier is het hard coaten van de remschijven met lasercladding. De Wecodur-technologie is hiervoor een efficiënte en milieuvriendelijke manier die geschikt is voor massaproductie en zorgt voor een vermindering van de fijnstofuitstoot tot 90 procent. Naast reductie in deeltjesuitstoot zorgt de harde coating ook voor een vermindering van de slijtage, waardoor de levensduur van de remschijf wordt verlengd. Bovendien beschermt het proces de remschijf tegen corrosie en is dus ook geschikt voor elektrische voertuigen.

GOTEC Brake Disc Coating (GBDC) is een innovatief coatingbedrijf dat de Wecodur-technologie als coatingdienst aanbiedt. VDL is een samenwerking met GBDC aangegaan om remschijven bij VDL Nedcar te laten coaten met deze toonaangevende technologie. Naar schatting moeten alle automerken in 2025 zijn overgeschakeld op gecoate remschijven, dus de toekomstige marktvraag lijkt in potentie groot. De techniek en methode van GBDC, evenals het productieproces, is een bewezen innovatie die beschikbaar wordt gemaakt voor de massamarkt. Deze manier van het coaten van remschijven past uitstekend bij de strategie van het MIC om innovaties naar de markt te brengen.

'People movers’

Veel grootstedelijke gebieden gaan de toename van motorvoertuigen actief tegen door auto’s uit binnensteden te weren en alternatieve verkeersconcepten te promoten. De auto-industrie pakt deze uitdagingen ook aan door nieuwe mobiliteitsoplossingen te ontwikkelen die connectiviteit, elektrificatie, autonoom rijden en deeldiensten met elkaar verbinden. Denk daarbij aan autonome shuttlesystemen op basis van een zogenoemd ‘rollend chassis’, dat aandrijflijn, rem, stuurinrichting en accu modulair combineert. Afhankelijk van de vermogensvereisten kan het voertuig worden aangedreven met behulp van wielnaafmotoren of een e-as.

Door gebruik te maken van partnerschappen voor algehele voertuigintegratie en rijautomatisering, kunnen complete voertuigen voor personen- en vrachtvervoer worden gerealiseerd op basis van het rollende chassis van robottaxi's tot autonome bestelvoertuigen. Aangevuld met intelligente infrastructuursystemen en connectiviteitsopties kunnen uitgebreide mobiliteitsoplossingen worden geïmplementeerd.

VDL Nedcar is in gesprek om deze zogeheten ‘people movers’ in samenwerkingsverband te gaan produceren. Positieve stappen worden gezet om een innovatief vervoersconcept gezamenlijk naar de markt te brengen. Indien het tot een samenwerking komt, verwachten we die in het najaar bekend te kunnen maken.

ElectricBrands

De aangekondigde strategische samenwerking met ElectricBrands krijgt steeds meer vorm. Het Duitse bedrijf wil de e-stadsauto Evetta en de modulaire XBUS in Born laten produceren. ElectricBrands heeft zijn engineeringsteam verder uitgebreid en heeft, voor de doorontwikkeling van zijn voertuigen, de samenwerking met andere VDL-bedrijven gezocht. VDL Kunststoffen in Nederweert is betrokken bij de ontwikkeling en het ontwerp van kunststofonderdelen voor de binnenzijde en buitenzijde van de voertuigen en VDL HMI in Helmond kijkt mee met de staalconstructies van de in Born te produceren voertuigen.

Pre-delivery inspecties

Een andere activiteit die VDL Nedcar eerder heeft aangekondigd, en die verder uitgebouwd wordt, is het aflever klaar maken van auto’s voordat ze de markt opgaan, zogeheten pre-delivery inspecties. Hierbij kan men denken aan het ondersteunen van aftersales-activiteiten van verschillende automerken door middel van inspecties en reparaties aan auto’s voordat uitlevering plaatsvindt, bijvoorbeeld het vervangen van de aandrijflijn of het camerasysteem, of trainingen geven aan dealers hoe om te gaan met elektrische auto’s. Doordat in de automotive sector veel vraag bestaat naar dienstverlenende partners voor de uitvoering van deze projecten is er veel vertrouwen in het verder uitbouwen van deze activiteit.

Pijler 3: VDL Groei Allocatie (VGA)

Verschillende zusterbedrijven van VDL Nedcar, andere bedrijven die ook onderdeel uitmaken van VDL Groep, hebben te maken met gebrek aan ruimte, veel vacatures en soms een gebrek aan elektriciteit. Om hun groeistrategie te faciliteren, wordt bekeken of deze bedrijven, die in eerste instantie ook actief zijn in de mobiliteit, op het terrein in Born kunnen worden gefaciliteerd.

VDL Bus Venlo

VDL Bus Venlo gaat vanaf 1 januari 2024 produceren op het VDL Nedcar-terrein. Met deze verhuizing zal deze werkmaatschappij worden losgekoppeld van VDL Bus & Coach, de divisie Bussen van VDL Groep. Met deze verzelfstandiging en de verhuizing naar een groter onderkomen (een verdrievoudiging naar 21.000 m2) kunnen de groeiplannen vorm krijgen. Er worden nieuwe banen gecreëerd om deze plannen te kunnen uitvoeren.

VDL Bus Venlo houdt zich onder meer bezig met het ombouwen van verschillende basisvoertuigen naar speciale voertuigen voor openbaar vervoer, politie, mobiele eenheid, recreatie (campers), specials en prototypen. Na de verhuizing zal VDL Bus Venlo zich op het terrein in Born verder door ontwikkelen tot specialist in op- en ombouw van voertuigen, elektrificatie van zware voertuigen, autonoom rijden en contract manufacturing. Het huidige pand van VDL Bus Venlo in Noord-Limburg zal worden overgedragen aan zusterbedrijf VDL Parree in Sevenum.

VDL Special Vehicles

De activiteiten van een ander dochterbedrijf van VDL Groep, VDL Special Vehicles in Eindhoven, kunnen grofweg in twee segmenten worden verdeeld. Enerzijds activiteiten als toeleverancier van chassis voor VDL Bus & Coach. Daarnaast wordt een portfolio opgebouwd op het gebied van de assemblage van batterij-elektrische en waterstofoplossingen voor zwaardere voertuigen, die onder meer worden ingezet in het wegtransport, de bouw, havens, voor Defensie en op luchthavens.

Na constructieve overleggen met ondernemingsraad en vakverenigingen is overeenstemming bereikt om de Bus & Coach-activiteiten van VDL Special Vehicles onder te brengen bij VDL Bus Valkenswaard. De overige productie gerelateerde activiteiten zullen dan worden ondergebracht bij VDL Bus Venlo, dat na de verhuizing naar Born zal worden omgedoopt tot VDL Special Vehicles.

Met de activiteiten die in de pijplijn zitten, is de inschatting dat de werkgelegenheid van het nieuwe VDL Special Vehicles in Born binnen enkele jaren zal zijn gegroeid van ongeveer 120 medewerkers naar ongeveer 500 medewerkers. Het pand van het huidige VDL Special Vehicles in Eindhoven zal geleidelijk worden ingericht voor zusterbedrijf VDL ETG.

VDL Bus & Coach

Mede vanwege de grote belangstelling in de markt voor elektrisch openbaar vervoer, en de positieve wijze waarop de nieuwe elektrische stadsbus VDL Citea is ontvangen, wordt vanaf 2024 een enorme vraag verwacht. Om daaraan te kunnen voldoen, én om de medewerkers van VDL Bus & Coach in Valkenswaard en Roeselare (België) te ondersteunen, wordt onderzocht of deze ondersteuning vanuit Born geboden kan worden.

Investeringen

Sinds de overname van NedCar door VDL Groep, in 2012, heeft VDL Groep 460 miljoen euro geïnvesteerd in VDL Nedcar. Er is onder meer geïnvesteerd in fysieke en sociale veiligheid in de fabriek, kantines, achterstallig onderhoud, productieverbeteringen, automatisering & robotisering en veiligheid. De afgelopen periode is ook fors geïnvesteerd, bijvoorbeeld in panden en ook in verduurzaming. Daarnaast staan er nieuwe investeringen op de planning. Hiermee zijn opnieuw miljoenen euro’s gemoeid.

Investeringen panden VDL Nedcar

Vorig jaar is een hal uitgebreid met 22.000 m2 en een andere hal  (20.000 m2) bijgebouwd. Onlangs zijn betonnen vloeren gestort in deze nieuwe gebouwen en dit jaar staan er investeringen gepland om de eerste hal klaar te maken voor de productie van het nieuwe VDL Special Vehicles. Met deze investeringen in en aan de panden is een bedrag van ongeveer 60 miljoen euro gemoeid.

Investeringen verduurzaming VDL Nedcar

In verduurzaming op het VDL Nedcar-terrein is én wordt eveneens flink geïnvesteerd. De investeringen in een e-boiler waarmee de kosten om de gebouwen te verwarmen dalen, zonnepanelen, laadpalen en laadpunten voor elektrische voertuigen bedragen ongeveer 6 miljoen euro.

Als alle in totaal bijna 25.000 zonnepanelen aan het einde van dit jaar zijn geplaatst, dan wordt de verwachte jaarlijkse opbrengst geraamd op ongeveer 8,5 miljoen kWh (kilowattuur). Wanneer wordt uitgegaan van een gemiddeld verbruik van 17 kWh per 100 kilometer dan kunnen met deze jaarlijkse opbrengst 3.333 elektrische auto’s een jaar lang rijden.

Vanuit onze kracht door samenwerking werken we samen aan de toekomst van duurzame mobiliteit.