Kwaliteit

We leveren een product conform de gemaakte afspraken! Bij het 'ontzorgen' hoort een gedegen kwaliteitssysteem volgens de hoge kwaliteitsstandaard van de VDL Groep! Om dit te kunnen realiseren hebben we onze bewerkingen en processen zo goed mogelijk geborgd. Middels eigen beheersmaatregelen en certificatie.

Beheersmaatregelen/controle

Ingangscontrole van het materiaal
Meetinstructies op de onderdelen uitvoeren
Tussentijdse metingen op de onderdelen/lassamenstellingen uitvoeren
Eindcontrole op het 'finished' product

Certificatie

ISO 9001:2015
Gekwalificeerde lassers (NEN EN ISO 9606-1)
Controle door gecertificeerde Lasinspecteurs (Visual Tester VR-w-level 2)
Lascoördinatie: IWS (International Welding Specialist) + IWT (International Welding Technologist)

Las methode beschrijving en aanvullende kwaliteitsborging

Extra aandacht op het lassen kan een LMB/WPS vergen. Dit document (Las Methode Beschrijving) wordt door ons opgesteld en conform uitgevoerd als procesborging!

Destructief onderzoek (DO) en niet destructief onderzoek (NDO)

Verschillende soorten en varianten van beide onderzoeken kunnen worden verzorgd op verzoek van de klant. Een product wordt (Non)destructief onderzocht om na te gaan wat de kwaliteit hiervan is (gebruikte materialen en lasverbindingen) en om te borgen of het onderdeel of de constructie voldoet aan de gestelde eisen.

Afdeling Kwaliteit

Hoogwaardige producten vragen om hoogwaardige meetfaciliteiten. Onze drie kwaliteitmanagers beschiken over veel kennis en ervaring en staan garant voor de best mogelijke kwaliteitsborging! Onze moderne 3D meetarm, kan snel en met grote precisie meten. Naar wens kunnen we meetrapporten maken en meeleveren.